Velkommen

Miljøforeningen Saltunakystens Venner


Miljøforeningen Saltunakystens Venner

Foreningens formål er at værne om Saltunakysten og dens opland og bidrage til at beskytte områdets fredede og sårbare naturområder og plante- og dyrearter, herunder Natura-2000 området Randkløve Skår, områdets ådale og dets beskyttede arter.

Foreningen ønsker derigennem at bidrage til Saltunakystens og dens oplands biodiversitet og mangfoldighed og i øvrigt bidrage til at bevare området som et attraktivt sted for beboere og besøgende.

Foreningen har endvidere til formål at varetage natur- og borgerinteresser i de tilfælde, hvor ændret arealanvendelse og forurenende virksomhed vil kunne indebære risiko for skadelig miljøpåvirkning, såvel på områdets natur som for dets beboere.

Meld dig ind her!