Vær med!

Alle, der går ind for vores formål, kan være medlemmer i vores forening. Du kan melde dig ind ved at klikke her.

Vores vedtægter siger:

§ 3. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Man er medlem af foreningen, når man har anmodet herom og er blevet opført på foreningens medlemsliste med navn og adresse samt mailadresse og/eller telefonnummer.

Foreningens medlemsliste er fortrolig i den forstand, at medlemmers persondata ikke uden samtykke må gøres tilgængelige for andre end bestyrelsen og revisor.

Det er kontingentfrit at være medlem, men bidrag modtages med glæde på foreningens konto.

Et flertal af den samlede bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål eller virke. Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen for den kommende generalforsamling, som så skal afgøre, om eksklusionen skal opretholdes.”