Om

Miljøforeningen Saltunakystens Venner er en frivilling forening, stiftet med det formål at værne om Saltunakysten og dens opland og dermed bidrage til at beskytte områdets fredede og sårbare natur.

Du er meget velkommen til at slutte dig til os. Du kan læse mere om os her: